Onze aanpak

'Irrigation as a Service'

Maatwerk voor iedere klant

Inventarisatie

In deze fase gaan we met u in gesprek om de wensen boven tafel te krijgen. We brengen de percelen in kaart en horen graag uw ideeën. Alle factoren worden in beeld gebracht die van belang zijn voor een optimaal ontwerp. Ook voeren we hier wanneer gewenst een water- en bodemanalyse uit.

6c8357d3-e99d-4957-9db8-9619adb61d00
Kaart

Ontwerp en advies

Hierna maken we een ontwerp voor het betreffende perceel en voeren we alle berekeningen uit. Dit is voor elk perceel weer anders. Zaken als uniformiteit, leidingdiameter en benodigde filtratie komen hier aan bod. Dit alles stemmen we op elkaar af wat resulteert in een passende oplossing waarmee aan uw behoefte voldaan wordt.

Subsidieaanvraag

In veel gevallen zijn er lopende subsidieregelingen voor waterbesparende maatregelen van toepassing. Zowel druppelirrigatie als vochtsensoren komen hiervoor in aanmerking. Het is belangrijk dat deze aanvraag tijdig gestart wordt. Aquafeed biedt de benodigde ondersteuning bij het invullen van de benodigde formulieren.

RootSense Aquafeed (2)
Druppelslang aanleggen kwekerij

Installatie & Begeleiding

Wanneer het ontwerp goedgekeurd is gaan we de installatie voorbereiden. In onze werkplaats stellen we de diverse onderdelen zover mogelijk samen. Zaken zoals pomp, filter en verdeelstukken komen kant en klaar aan op het perceel.

Wanneer gewenst kunt u het druppelsysteem ook zelf installeren.  Natuurlijk blijven we dan ook de ondersteuning bieden zoals u die van ons kunt verwachten.

Nazorg & Coördinatie

Wanneer het complete systeem geïnstalleerd is kunnen we de irrigatie gaan monitoren middels vochtsensoren. In samenwerking met een onafhankelijke teeltadviseur kunnen we u gedurende het groeiseizoen de juiste begeleiding bieden. De juiste bemestingstoestand en waterhuishouding zijn uiteindelijk bepalend voor het rendement op uw teelt. We blijven graag betrokken bij uw bedrijf!

Druppelslang